Skip to main content
Ta gëzoni pensionimin mësuese Gjilnihare Imeri
“Ju do të mbeteni një thesar i dijes, ky thesar e pasuroi shkollën tonë ndërvite, mundi juaj nuk do të harrohet asnjëherë”
Me respekt nga drejtoria dhe kolektivi!