Skip to main content
🗓Orë e hapur
➡️ Klasat e shtata
Lënda: Gjuhë maqedone ☑️
Njësia mësimore: Poezia – Mali Sharr
🔖Në këtë orë u prezentua projekti për “Malin Sharr” ku nxënësit kishin hulumtuar dhe kishin bërë ndërlidhje të poezisë me historinë dhe bukuritë e Malit Sharr. 🖇
Gjatë projektit të prezentuar nga nxënësit pjesëmarrës ishin.⤵️
Kryesia e shkollës dhe disa arsimtarë.
Mësimdhënëse: Hanza Neziri 👍

.