Skip to main content

Rezultatet e publikuara nga KENGUR me datë: 21.04.2024.

JEMI KRENAR ME NXËNËSIT TANË👍

Nxënësit e SHFK “Abdyl Frashëri” Bogovinë, arritën këto rezultate në lëndën e matematikës⤵️(rezultatet janë në fund).

Vërejtje
Pikët dhe Vendet janë sipas asaj që janë publikuar në faqen e Kengurit(http://armaganka.org.mk/Article.aspx?id=315), pikët dallojnë nga një gjeneratë në tjetrën. Kriteret janë të vendosura prej KENGUR.

Nxënësit që kanë arritur vendet e para, do të vazhdojnë në garat regjionale.

Falënderojmë kordinatorët e garave në lëndën e matematikës:
Ars. Abdirafi Zurapi
Ars. Nevabi Sali
Ars. Muhamet Huseini

Falënderojmë nxënësit për rezultatet e arritura, poashtu edhe arsimtarët e grupit klasor për mundin e tyre.
Suksese në garat e mëtutjeshme!

Me respekt,
SHFK “Abdyl Frashëri” Bogovinë
Drejtor Enes Misimi

KlasatNxënësiPikëtVendiMentori
IVErina Ademi61.25IMakfirete Abdiji
VIHana Zurapi53.75IMuhamet Huseini
VIIEnis Zurapi100IAbdirafi Zurapi
VIIAgnesa Ademi72.50IAbdirafi Zurapi
VIIElma Abazi78.75INevabi Sali
IIKrenar Xhaferi49.5IIShqipe Idrizi
IIAli Izairi51.25IIEmsale Memedali
IIIErmal Iljazi56.25IISabihare Sejfullai
IIIEliza Shabani71.25IISabihare Sejfullai
IXVesa Imeri67.5IINevabi Sali
IXKanita Saliu67.5IINevabi Sali
VIShega Imeri25IINevabi Sali
VIIIlirjeta Saliu52.5IIMuhamet Huseini
IIArian Saliu27.5IIIArjeta Abdiu
IIAdi Esati27.5IIIShqipe Idrizi
IIDjellin Asani31.25IIISevdije Izairi
IIAlmir Sejdiu35IIITaxhedin Beqiri
IIElina Ibrahimi40IIIShqipe Idrizi
IIArbër Raxhepi42.5IIIShqipe Idrizi
IIRejan Miftari45IIIShqipe Idrizi
IIIBleart Izairi28.75IIISevdije Izairi
IIIMelisa Sali31.25IIISevdije Izairi
IIINaron Rushiti31.25IIITaxhedin Beqiri
IIIAmela Azizi33.75IIITaxhedin Beqiri
IIIRinor Xhemaili35IIITaxhedin Beqiri
IIIZejnep Emshiu35IIITaxhedin Beqiri
IIIMilot Izairi48.75IIITaxhedin Beqiri
VIIEsra Memeti41.25IIIAbdirafi Zurapi
IIMuhamed Esati10LëvdatëShqipe Idrizi
IISaxhide Maliki18.75LëvdatëHavushe Rexhepi
IIAli Memishi23.75LëvdatëHavushe Rexhepi
IIAjla Amiti24.75LëvdatëShqipe Idrizi
IIIAmela Xhelili22.5LëvdatëSevdije Izairi
IIIErdi Ismaili23.75LëvdatëTaxhedin Beqiri
IIIRiduan Gniu25LëvdatëSevdije Izairi