Skip to main content
▪️Prezantimi i projektit “Fireshield” (Mburoja e zjarrit)🔥 në shkollën fillore “Abdyl Frasheri”
Nga bashkëpunimi ndërkufitar Maqedoni e Veriut – Shqipëri (IPA fonde), Komuna e Bogovinës ka fituar projektin e krijimit të qendrës së zjarrfikësve . ☑️